Personal

Kansliet kan bli din egen personalavdelning.
Vi hanterar och uppdaterar hela praktiska processen runt personalens löner, förmåner och betalningar.

Personalen registrerar tid/avvikelser i våra moderna websystem -ni godkänner digitalt -vi gör lön, skatter mm och betalar ut.

Logga in