Leverantörer

Låt oss ta hand om hela eller delar av din leverantörsfakturahantering - från ankomst till betalning.
Vi erbjuder en helt digital process för hantering av leverantörsfakturor med hjälp av världsledande svensk teknologi.

Elektronisk Faktura Hantering
EFH eller work-flow, kärt barn har många namn -så här går det till:

Ni får en ny leverantörsfakturaadress dit era leverantörer sänder till vår scannings-central.
Era leverantörsfakturor scannas in till ett databaserat system där vi kontrollerar och förkonterar.
sedan går den över till er för attestering och kontering (närsomhelst, varsomhelst).
Efter ert godkännande sköter vi bevakning och betalning.

Inget lämnas åt slumpen, allt är transparent, godkänt, spårbart och tillgängligt i redovisningen!

Logga in