Redovisning

Med vår redovisningsservice tar vi på ett enkelt sätt över den löpande bokföringen och avslutar varje kalendermånad med en resultat- och balansrapport
efter periodkontroller med avstämning av likvida balanskonton som checkkonto, plusgiro etc.

Logga in